Деякі думки про науку і теософію

Автор:  Жак Манік , Франція
Близько двадцяти років тому наш друг і брат Раві Равіндра писав: «Якщо інтелектуали, як Сходу, так і Заходу, не намагатимуться створити правильний синтез науки і духовності, Заходу і Сходу, сучасності та традицій, ця всесвітня культура буде базуватися на дуже низькому спільному знаменнику, що по суті означає відсутність етичних стандартів і духовних цінностей».

Вступ

Нещодавні планетарні події, наприклад, пандемічна криза Covid19 та еволюційний статус глобальної зміни клімату (COP26), є досить високим рівнем попередження про виживання людства яким воно є. Пандемія Covid19 пробудила певне усвідомлення необхідністі жити в братських / сестринських стосунках, щоб пройти через таку кризу. І це могло бути рятівним пробуджуючим сигналом, але, як тільки загроза зменшилася, принаймні в розвинених країнах, звичайний бізнес знову став нормальним способом життя. Рівні глобального забруднення атмосфери на кінець вересня 2021 року подібні до рівня 2019 року. Попередній звіт кліматологів з усього світу також дуже чіткий: ми прямуємо до великої планетарної кризи, якщо не змінимо свої звички життя.

Наука сама по собі, як вона є сьогодні з її матеріалістичною парадигмою, не може впоратися з такими величезними проблемами, як і така духовність, що обтяжена багатьма догмами, сектантською поведінкою та довгою історією людських і соціальних зловживань. Для релігій змішування між світським і духовним лідерством було і досі породжує страждання та нещастя. Основні цінності їхньої духовності – співчуття, любов, турбота про живих… - не мають великого впливу на поведінку людей.

Сьогодні наука має настільки глобальний вплив на соціальну поведінку окремих людей і суспільства, що вона може стати потужним тригером змін. Але вона повинна переглянути свої парадигми, щоб переорієнтувати свої зусилля та цілі на шлях еволюції, відповідно до загальнолюдських цінностей. Синтез науки і традицій дасть людству потужний двигун, щоб залишатися на шляху до плану еволюції.

Сьогодні світогляд не дуже просунувся до цього синтезу, але ми можемо відчути деякі передумови, ми можемо побачити деякі проблиски початку примирення між наукою і духовністю. Протягом останніх десяти років деякі ініціативи, деякі проекти з’явилися з боку вчених, щоб, принаймні, відкрити їх мислення для більшого масштабу дослідження. І, що ще важливіше, зараз ми можемо відчути більше, ніж констатацію розбіжностей, ми є свідками організованого появи корпусу вчених, які вирішили працювати разом, щоб впливати та змінювати поточну парадигму до більш відкритого простору для науки.

Чи спрацює? Майбутнє, найближче майбутнє покаже нам.

2014 - Саміт постматеріалістичної науки

Лютий 2014 року став віхою в еволюції наукового мислення, завдяки групі авангардних вчених, серед яких, понад 100 видатних вчених, Гарі Шварц (психологія, неврологія, психіатрія), Ліза Міллер (психологія), Маріо Борегар (неврологія) , Руперт Шелдрейк (біохімія, біологія) і Чарльз Тарт (трансперсональна психологія), які зібралися разом, щоб «сприяти еволюції та прийняти постматеріалістичну науку та нову постматеріалістичну парадигму».

На саміті опубліковано звіт і Маніфест, підписаний понад 400 вченими, професорами та лідерами думок, у яких узагальнено їхні висновки:

«Ми вважаємо, що науки обмежуються догматизмом, і, зокрема, підпорядкуванням філософії матеріалізму, вченням про те, що матерія є єдиною реальністю, а розум — це не що інше, як фізична активність мозку. Ми віримо, що науки були б більш науковими, якби вони могли вільно досліджувати світ природи по-справжньому відкритим способом – без обмежень матеріалізму та догматичних упереджень – дотримуючись наукових методів збору даних, перевірки гіпотез та критичного обговорення».

Список із 14 пунктів містить ключові узагальнення та предмети, які обґрунтовують підхід, деякі з яких дуже схожі на теософські вчення:

1) «Парадигма матеріалістичної науки призвела до викривленого та збідненого розуміння нас самих і свого місця в природі».

О. П. Блаватська писала (передмова до «Таємної доктрини»):

«Мета цієї роботи: показати, що природа не є «випадковим збігом атомів», і  відвести людині її законне місце в схемі Всесвіту».

2) «Квантова механіка припускає, що фізичний світ більше не є основним чи єдиним компонентом реальності, і що його неможливо повністю зрозуміти без посилання на розум».

О.П. Блаватська писала (BCW XII, с. 412): «Атоми не є матерією... у своїй сукупності це духовні іскри на проявленому плані, випромінені Всесвітньою Душею чи Розумом».

3) «Дослідження та спостереження показують, що наші думки та емоції можуть помітно впливати на діяльність фізіологічних систем».

О. П. Блаватська писала (BCW XII, с. 403): «Половина, якщо не дві третини наших недуг і хвороб є результатом нашої уяви та страхів. Знищіть останнє і надайти першому інше, а природа зробить все решта».

5) «Свідома психічна діяльність може спостерігатися під час клінічної смерті. Ті, хто пережив клінічну смерть, повідомляють про глибокий духовний досвід у цей час».

6) «Контрольовані лабораторні експерименти задокументували, що кваліфіковані дослідники іноді можуть отримати дуже точну інформацію про померлих людей».

Виходячи з цього стану сучасних досліджень поза традиційною областю матеріалістичної науки, вони запропонували «Парадигму постматеріалізму», основними ознаками якої є:

а) «Розум представляє аспект реальності, такий же первісний, як і фізичний світ. Розум є фундаментальним у Всесвіті, тобто його не можна вивести з матерії та звести до чогось більш базового».

О.П. Блаватська писала (Таємна доктрина – І): «Езотерична доктрина вчить, що саме ця первинна, первісна prima materia, божественна й розумна, пряма еманація Всесвітнього Розуму. . . яка сформувала ядра всіх «саморухомих» куль у Космосі».

д) «Розуми, мабуть, необмежені, і можуть представляти собою єдність, Єдиний Розум, який включає всі індивідуальні, одиничні розуми».

О. П. Блаватська писала («Таємна доктрина»- I): «Таємна доктрина вчить про фундаментальну тотожність усіх Душ із Всесвітньою Душею, причому остання сама є аспектом Невідомого Коріння . . . ».

f) «Науковці не повинні боятися досліджувати духовність та духовний досвід, оскільки це є центральним аспектом людського існування».

О. П. Блаватська писала («Таємна доктрина»- I): «Їх (вчених) витіснять зі своєї позиції не духовні, теософські чи будь-які інші фізичні чи психічні явища, а просто величезні прогалини та прірви, які відкриваються щодня. . . , оскільки одне відкриття слідує за іншим. . . ».

Отже, ми маємо тут конвергенцію «старих уявлень» про науку (теософські вчення) та сучасного наукового мислення. І це досить вражаюче, тому що вирішує ключові питання про Реальність та її прояв у фізичній сфері. Можна запитати, чому такі видатні вчені ризикують бути підданими остракизму з боку їхньої спільноти, наважуючись кинути виклик існуючій матеріалістичній парадигмі. Насправді, це виходить з базової наукової точки зору: наукове співтовариство стикається із зростаючим викликом, з потоком нових відкриттів у фізиці елементарних частинок, в космології, в біології, в психології,… які не відповідають існуючим моделям, таких відкриттів як Великий вибух, Модель частинок,… та нових експериментів, науково спрямованих на паранаукові галузі, такі як передсмертний досвід, телепатія, реінкарнація, . . . Вони ставлять питання, на які не може відповісти сучасна наука. Застосування базової наукової точки зору без упередженості, без догм — це те, що обумовило розквіт цієї нової тенденції.

2019 – Комісія Галілея

Приблизно через 5 років імпульс руху OpenSciences все ще підтримується, і під егідою Науково-медичної мережі було запущено новий проект під назвою «Комісія Галілея – за межі матеріалістичного світогляду». Цей проект має на меті ще один крок, який полягає в тому, щоб «сприяти звільненню науки від непотрібних кайданів і звільненню суспільного іміджу та дискурсу про науку від незаконних обмежень та обмежувальних концепцій. Ми сподіваємося, що це сприятиме розширеній науці, яка допоможе нам впоратися з проблемами, що насуваються, від всесвітньої соціальної несправедливості до виснаження планети, до зміни клімату та загрози глобального економічного краху».

Близько 90 радників із 30 університетів беруть участь у цій роботі, включаючи нашого брата Раві Равіндра.

Тепер давайте згадаємо, що сказала О.П. Блаватська про науку і чому вона згадується у цілях і завданнях руху TТ:

«Наука — це абстракція кожного факту, осягнення кожної істини в рамках людських досліджень та інтелекту».

«Одним словом, вся наша мета і бажання — допомогти, принаймні в якійсь мірі, досягти правильних наукових поглядів на природу людини,...» (BCW XII, стор. 308).

Деякі кореляції між наукою і теософією

Виходячи з Трьох фундаментальних положень «Таємної доктрини», можна почати виявляти деякі тверді кореляції (відповідності).

1. Всюдисущий, вічний, безмежний і незмінний ПРИНЦИП

 

У сфері астрономії спостереження космічного мікрохвильового фону (CMB), залишку раннього електромагнітного випромінювання від Великого вибуху, виявило дивовижну ізотропію – рівномірну теплову енергію, поширену по всьому Всесвіту. Теорія інфляції передбачає, що Всесвіт, що зароджується, зазнав експоненційного зростання, яке майже миттєво розширило рамки Всесвіту. Всі первісні часточки (кварки, електрони і бозони), створені Великим вибухом, були разом у тісному взаємозв'язку до інфляції. Фізика квантових полів визначила, що будь-які дві частинки, які колись перебували в тісних стосунках, залишаться пов’язаними разом, незалежно від відстані між ними. Це називається заплутуванням. Ми називаємо це Єдністю. Всі частинки заплутані, тому всі вони пов’язані між собою.

2. Вічність Всесвіту, і Закон періодичності для її прояву

Вода, яку ми п’ємо сьогодні, яка є життєво важливою для будь-якої форми життя, яку ми знаємо на Землі, складається з одного атома кисню і двох атомів водню. Ці атоми були створені відразу при зародженні нашого Всесвіту. З тих пір вони багато разів об’єднувалися і рекомбінували. Ми п’ємо  воду, компонентам якої 13,5 мільярдів років! І це справедливо для будь-якого фізичного елемента, який створює наш світ і наше фізичне тіло: всі частинки вічні. Єдине, що не вічне, це форма, форма, яку можна збирати і розбирати за потребою. Природа будується з вічних будівельних блоків.

Існує багато циклів, визначених наукою в природі, як-от кругообіг води, цикл CO2… Зараз багато вчених кидають виклик моделі самого Всесвіту. Приблизно через 12 років після пропозиції Мартіна Бойовальда щодо періодичного прояву Всесвіту сьогодні існує науковий консенсус щодо перегляду Великого вибуху як єдиної моделі виникнення Всесвіту. Ми рухаємося від Великого Вибуху до Великого Стрибка.

Висновок

Ми можемо опинитися на наріжному камені еволюції науки з накопиченням пробілів у сучасних наукових моделях і стати свідками численних «наднормальних» явищ у всьому світі. Додамо до цього пробудження спільноти вчених і дослідників, які намагаються кинути виклик і повалити нинішню матеріалістичну парадигму, що зкеровує більшість сучасних досліджень, і є сильною ознакою майбутніх змін. Ця тенденція підтверджує нинішнє прискорення Плану еволюції, яке ми відчуваємо щодня. Ми знаємо, що атавізм людства є сильною перешкодою на шляху до будь-яких змін. Тому потрібен час і повороти вгору-вниз, перш ніж з’явиться нова парадигма. Але ми можемо бути впевнені, що імпульс є. Давайте тримати очі відкритими.

Переклад Оксани Прохоренко-Дученко

Доповідь на 17-й Конвенції ТТвУ, листопад 2021 р.

Жак Манік є членом Французької секції ТТ, науковцем, має досвід доповідей на європейських та всесвітніх Конгресах та проведення семінарів за темами синтезу сучасної науки та ідей споконвічної мудрості, співредактор інформаційного бюлетеню «Дослідження, дотичні до теософії». Разом з дружиною відвідав Україну у 2018 р.

Переглянуто разів
Розділ: Статті

КАЛЕНДАР ПОДІЙ:

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ПУБЛІКАЦІЇ:

Всі публікації