31.05.2018 10:25

ХVІІІ Київський міжнародний Форум

   ШЛЯХИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ  ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА   26-27 травня пройшла дуже важлива подія у житті України.  Знайомимо Вас, друзі, з основними подіями Форуму. Ось його ПРОГРАМА    

 

26 травня 2018 року 

 

09.30 – 10.30. ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. Українська академія наук, Київ, вул. Семашка, 13, конференц-зала, 3 пов.

НАША МІСІЯ, Гавриленко С.Й., співголова Оргкомітету Форуму

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: Київміськрада, Українська Духовна республіка, КМДА

10.30 – 13.00. ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Ведуча Світлана Гавриленко, Комітет з етики та гуманітарної екс-пертизи.  

ДУМАТИ ЛЮДСТВОМ. Нікітін В.А., доктор культурології, Прези-дент Українського педагогічного клубу, Проект Foundation for future, Київ

ХРИСТИАНСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ. о.Віктор Веряскін, Митрополит Київський і усієї України АПЦ, док. богословських наук, кавалер орденів св. Архістратига Михаїла і св. Князя Володимира, Сімферополь-Київ.

РОЛЬ МЕТАНАУКИ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Полоз Ю.І., професор, зав. кафедрою «Козача медицина» Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти»; академік Міжнарод-ної академії козацтва; член Ради отаманів України (РОУ). 

НА ПОРОЗІ СИНГУЛЯНОСТІ: ПЛАНЕТАРНА СПІЛЬНОТА У ВИРІ ВСЕСВІТУ. Володимир Бех, проф., зав. кафедрою НПУ, директор Інституту управління та економіки освіти

ОСОБИСТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ. Жак Ма-нік, проф., д.тех.н., Франція.

ЗМІСТ ОСВІТИ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ У ХХІ СТОЛІТТІ. Помиткін Е.О., д.пед.н., Інститут освіти дорослих.   

ДИВО-21. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ, Бабич В.П., Зобов М.И., Сердюк А.Д., Харьковский научно-педагогический центр Всемирного научного ноосферно-онтологического общества.

МИСТЕЦТВО ТА АКМЕ-НАУКА БУТИ ЩАСЛИВИМ У СВІТІ, Антонов В.М., професор, доктор техн. наук, Академік Української Ака-демії Акмеології, НТУУ КПІ

13.00 – 14.00. ПЕРЕРВА

 

14.00-15.15. ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ. Геннадій Бушуєв, РОЗКРИТИ СВОЮ ПРИРОДНУ ГЕНІАЛЬНІСТЬ

 

15.15 – 17.00. СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ. Ведуча Олена Винославська, Міжнародний центр сприяння розвитку ділової етики 

ВИКЛИКИ ЕПОХИ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН. Удовенко М. А., Харківський національний університет імені В.Н. Каразина, к.пед.н.

КЛАСИЧНА І ДУХОВНА ПСИХОЛОГІЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ – СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ. Забава А., консал-тингова група “Сім Променів”, Львів

ЭЛЛЕ АЯТ – СИСТЕМА САМООЗДОРОВЛЕНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА. Болгов Сергей.

ПРОСВІТА, ЯК ОСНОВА ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ НОВОЇ ЛЮДИНИ. Кисіль Н.Ю., Корпорація «Biner-Storm» у Дніпропетровській області.

MATERNITY AND PATERNITY AS A MATURE FORMS OF SPIRI-TUALITY. Martynenko N., Kharkiv National Medical UniversityUkraine

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН. Цимбал І.В., НТУУ «КПІ”

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ У ВИ-ЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Винославська О.В., НТУУ «КПІ”

КОМП’ЮТЕРНА АДИКЦІЯ ЯК НАСЛІДОК СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ІКТ. Кононець М.О., НТУУ «КПІ”

МИСТЕЦТВО БУТИ ЩАСЛИВИМ У СВІТІ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ. Би-ковський О., НТУУ «КПІ”

ВИКЛИКИ ЕПОХИ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН. Петюшенко Л.М., к.т.н., директор Центру розвитку дитини, людини та сім’ї “СІН”, член прав-ління Комітету з етики та гуманітарної експертизи, Київ.

ДУХОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДОРОВ’Я. Клименко Л.С., представник Ко-рпорації «Biner-Storm» в м. Одеса, генеральний директор Центра між-народної медицини ОдІндМед.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН. Огірко О.В., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біо-технологій імені С.З. Гжицького, Інститут Східної Європи, м. Львів

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ, ЯК ЧИННИК ВІДРОДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТ-ВА. Галдецький О.І., головний консультант верховного отамана ВКО «Координаційна рада козацького руху».

ДІАЛОГ, ЯК ОСНОВА СУСПІЛЬНОГО ПОРОЗУМІННЯ. Юров В.О., комісар ВГО Українська служба порятунку «911».

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Расулов Р.С., народний омбудсмен України.

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ – ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ДУХОВНИЙ ПРОСТІР ГЛОКАЛІЗОВАНИХ КОМУНІ-КАЦІЙ. Ю.В.Бех, д.філос.н., проф. НПУ імені М.П.Драгоманова.

 

МЕТАМОРФОЗИ ПЛАНЕТАРНОГО ДУХОВНОГО ПРОСТОРУ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ. О.Г.Рябека, д.філос.н., доцент НПУ імені М.П.Драгоманова. 

 

ДУХОВНИЙ КОМПОНЕНТ ВИХОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  У ПРОСТОРІ СВІТОВОГО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ. Л.М.Романкова, к.психол.н.,  доцент Прикарпатського НУ імені Василя Стефаника. 

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОСВІТНЬОЇ  СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДО-БИ  ЯК ДЖЕРЕЛО НОВОЇ ДУХОВНОСТІ. В.І.Зінкевич, к.сільгосп.н.,  доцент  Дрогобицького педагогічного університету ім. І. Франка. 

ПРИВЛАСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВНЗ НА ШЛЯХУ СТАНОВ-ЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ. М.В.Михайліченко, к.пед.н., доцент Київського університету природокористування і  біоресурсів.

ГІБРИДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ ДУХОВНИМ ЖИТТЯМ СОЦІУМУ. Б.М.Калініченко, к.політи.н., викладач Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.   

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СУБСТАНЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО  ВСЕСВІТУ: МЕТАМОРФОЗИ І МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДУХОВНОСТІ У ПЛАНЕТАРНІЙ ЛОКАЛІЗАЦІЇ. Я.О.Чепуренко, к.істор.н., доцент НПУ імені М.П.Драгоманова.

ПЛАНЕТАРНА ОСОБИСТІСТЬ: ІДЕЯ І ІДЕАЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ, Жень Цзя, аспірант НПУ імені М.П.Драгоманова. 

 

ГЛОБАЛЬНЕ ЗНАННЯ ЯК ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ ХХІ СТОЛІТТЯ. Гао Вейчжень, аспірант НПУ імені М.П.Драгоманова. 

 

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ТРЕНД СУЧАСНОСТІ У ПІДГОТО-ВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ. Чень Ці, аспірант НПУ імені М.П.Драгоманова .

РИЗИКИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В КНР. Ань Чень Сі, аспірант НПУ імені М.П.Драгоманова.  

НЕЗВОРОТНІСТЬ САМОРОЗПАДУ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН. Мирошниченко С.А., НПУ імені М.П.Драгоманова.

 

СОЦІАЛЬНИЙ МЕТАБОЛІЗМ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА. Крохмаль Н. В., НПУ імені М.П.Драгоманова.

 

МУЗИЧНА ПІДТРИМКА:

- Піаністка Олена Щербина

- Сонячний бард Олександр Тарасов.

МИСТЕЦЬКА ЧАСТИНА ФОРУМУ

Роботу Форуму супроводжує художня виставка 

„СВІТЛО - СВІДОМІСТЬ” Олени Казакової

 

27 травня 2018 р.

 

10.00 – 12.00.  ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Ведучі: Наталя Андрієвська, Громадянський інститут лідерства

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ ЯЗЫКА СВОЕГО ТЕЛА. Юрій Тархов, віце-президент Академії цілісного світогляду, лікар вищої категорії, Київ 

УКРАЇНСЬКІ ТАЄМНИЦІ ІНСТИТУТУ АНЕНЕРБА. Денис Богуш, фа-хівець з стратегічної комунікації, реконструктор козацьких оздоровчих та бойових систем, Київ.

СВЯТИНІ ДНІПРОВСЬКИХ ПОРОГІВ. Шилов Ю. О., академік, Націона-льний Союз письменників України

МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛІЗМ В МЕТОДИКАХ ФОРМУВАННЯ НОВОГО РІВНЯ СВІДОМОСТІ ТА ЗМІНИ ФОРМ МИСЛЕН-НЯ В ПРОЦЕСАХ ГІДНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУ-СПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Канафоцька Г.П., Координатор Центру ефективних комунікацій та соціального лідерства, м.Київ 

ПРО НОВУ ЕЛІТУ УКРАЇНИ. Павлов В.Г., Громадська організація «Еколого-культурний центр «Київський ДАР», Київський обласний центр гуманної педагогіки

О ПУТИ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА, Ципуринда В.С., Ципуринда О.А., Украинская академия универсологии.

ЗАКОНОМІРНІСТЬ І ДОЦІЛЬНІСТЬ В ДОЛІ ЛЮДСТВА. ДО ЧОГО НАС ВЕДУТЬ, Олексій Толкачов, письменник, юрист, засновник Фонду „Омріяна Україна”.

12.00 – 13.00. ІНТЕРАКТИВ. СІМ КРОКІВ НА ШЛЯХУ РОЗКРИТ-ТЯ  ЧУТЛИВОСТІ ДО СВІТУ. Веде команда Академії універсології. Беруть участь всі присутні

 

13.00 – 14.00. ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ФОРУМУ

Переглянуто разів

КАЛЕНДАР ПОДІЙ:

« Апрель 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ПУБЛІКАЦІЇ:

Всі публікації