Концепція Наукової групи

Мета діяльності наукової групи:

Формування цілісної системи уявлень про фундаментальні, універсальні закономірності розвитку людини і всесвіту, шляхом синтезу сучасних наукових уявлень і теософських знань силами теософів, що володіють науковими навичками і досвідом, із залученням вчених різних наукових напрямів.

Завдання:

 • Обгрунтування теософської методології і наукової специфіки, що дозволяє розвивати дослідження фундаментальних основ космо- і антропогенезиса, на основі синтезу сучасних наукових знань і духовного досвіду;
 • Формування наукової картини світу у світлі теософії;
 • Дослідження теософії в контексті основних наукових напрямів і підходів (культурологічний, історичний, філософський, антропологічний, біологічний, природничо-науковий, психологічний);
 • Системне вивчення праць теософів минулого і сучасності;
 • Дослідження сучасних явищ в природі і суспільстві з позиції теософської методології;
 • Вивчення глибинних потенційних духовних можливостей людини з метою осмислення його цілісності;
 • Формування основ духовної світоглядної парадигми еволюційного розвитку людини і всесвіту як основа для духовної єдності людства.
 • Засадничими в діяльності наукової групи є праці і діяльність Олени Петрівни Блаватської.

Принципи дослідницької діяльності:

 • Співпраця
 • Ідеологічна незалежність
 • Синтетизм
 • Междисциплінарность
 • Об'єктивність
 • Культурна інтегрованість
 • Соціальна орієнтованість

Види діяльності:

 • Публікації в теософських і наукових виданнях
 • Видання монографій
 • Наукові конференції, семінари
 • Консолідація діяльності учених з метою інтеграції теософських ідей в науковий простір
 • Лекції, творчі зустрічі, діалоги, круглі столи для обміну досвідом і знаннями

Структура:

Рада наукової групи

Формує стратегію роботи, визначає наукові напрями мети і завдання досліджень, виступає редакційною радою публікацій, а також оргкомітетом в проведенні конференцій і семінарів.

Наукові підгрупи у рамках осередків і учбових центрів ТТ в Україні

Ведуть самостійні дослідження, беруть участь у всеукраїнських теософських конференціях, виступають ініціаторами наукових напрямів, виходячи із специфіки і тематики, що вивчається в підгрупі.

Відкрита група учених

Науковці, педагоги, дослідники, працюючі в напрямах і методології, співзвучних теософському синтезу. Долучаються теософами для співпраці і проведення спільних досліджень.

КАЛЕНДАР ПОДІЙ:

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ПУБЛІКАЦІЇ:

Всі публікації