ТЕОСОФСЬКЕ ТОВАРИСТВО В УКРАЇНІ

"Немає релігії, вищої за істину"

 

Цілі Теософського товариства:

 

1. Сформувати зразок Загального людського Братства без відмінності раси, вірування, статі, касти і кольору шкіри.
2. Сприяти порівняльному вивченню релігії, філософії і науки.
3. Досліджувати непояснені закони Природи і приховані можливості людини.


Новини
Теософське товариство
Бібліотека
Осередки
ТОС в Україні
Наукова група
Інтернет-портал Теософська співдружність України"Теософом стати просто. Будь-яка людина з середніми здібностями та схильністю до метафізики, яка веде непорочний и безкорисливий спосіб життя, віддає перевагу допомагати ближньому, а не отримувати від нього допомогу, завжди готова пожертвувати особистими задоволеннями заради інших, любить істину, добро та мудрість не заради можливої винагороди, а за їх власну цінність, може бути теософом".

О. П. Блаватська
"Практичний окультизм"